Välj placeringsort

Med sin placering vid Hatton Garden i centrala London är Fraser & Fraser idealiskt placerad i närheten av det brittiska personregistret, domstolar och transportleder som säkerställer att vi har alla de resurser som krävs för att utföra vårt arbete snabbt och effektivt inom nära räckhåll. Arvingar och potentiella testamentstagare är välkomna att besöka vårt kontor och personligen möta den handläggare eller partner som hanterar ärendet för att personligen verifiera vad som ovan sagts.

Välj den du känner

Efter att ha varit anlitade i flera TV-program och förekommit i nationell och lokal press är Fraser och Fraser av allmänheten, media och advokatsamfund erkänt som ett expertföretag.