Hitta den du letar efter

Inled dina eftersökningar i samma stil som du vill fortsätta. Kontakta Fraser och Fraser, och låt oss sköta efterforskningarna åt dig. Vi erbjuder en rad tjänster till jurister, förtroendemän och testamentsexekutorer. Vi är alltid villiga att hjälpa dig med frågor som är relaterade till testamentsbevakning och avsaknad av testamenten. Genom att anställa professionella arvsefterforskare slipper du att ta itu med tidskrävande och komplicerade uppgifter. Samtidigt kan du vara lugn i vetskapen att du har anlitat ett företag vars medarbetare är fast beslutna att leverera forskning av högsta kvalitet och som är redo att presentera expertbevis vid formella förhandlingar där arvsrätten ska fastställas.

Kostnader

Vi på Fraser & Fraser arbetar snabbt och effektivt på våra professionella partners vägnar, i enlighet med överenskomna villkor. Vårt arvode kan baseras på en andel eller på timersättning.