FAKTA OM OSS

Vi är ett av Storbritanniens största släktforskningsföretag och har vårt huvudkontor i London med över 50 högt kvalificerade anställda, dels här i London, dels på våra sex avdelningskontor. Vi har även kontor i Europa och vår personal är förstärkt av ett nät av agenter runt om i världen.


ARVINGAR

Utan att veta om det kan du vara berättigad till andelar i ett dödsbo efter någon som avlidit utan testamente. Våra efterforskningar kan göra det möjligt för dig att bevisa ditt krav och vi kan hjälpa dig att framföra ett sådant krav utan att du löper den minsta risk. Läs mer om oss, hur våra efterforskningar kan leda till just dig och du behöver aldrig bekymra dig om kostnader.


JURISTER

Vi specialiserar oss på genealogisk forskning. Vårt arbete består i att finna arvingar, kända och okända, till otestamenterad kvarlåtenskap och vi är internationellt kända för vår verksamhet. Tveka inte att skicka era efterforskningar till oss, därmed besparar ni er själv både tid och kostnader.