1

Historia genealogii

W dzisiejszych czasach genealogia staje się coraz bardziej popularna jako hobby. Wiele osób poszukuje swoich korzeni tworząc drzewa genealogiczne swoich przodków. Zawodowe zajmowanie się genealogią wymaga dostosowania się do przepisów prawnych normujących zasady pracy genealoga. Profesjonalny genealog ma dostęp do wielu źródeł informacji, które nie są powszechnie dostępne.

2

Spadkodawca

Spadkodawcą jest osoba fizyczna, po śmierci której majątek przechodzi na inne podmioty, tj. spadkobierców.

3

Testament

Dokument, w którym spadkodawca rozrządza własnym majątkiem na wypadek śmierci.

4

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy (nie pozostawiłważnego testamentu) albo gdy żadna z osób, które powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą.

5

Czym jest genealogia?

Genealogia jest historia rodzin. Najłatwiej ją ukazać szkicując drzewo rodziny. Genealogia pokazuje więzy pokrewieństwa członków rodziny. Nam pozwala określić uprawnienie naszych klientów do dziedziczenia po zmarłej osobie.

6

Wykonawca testamentu

Osoba wyraźnie wskazana w testamencie przez spadkodawcę, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, powołana w celu dopilnowania, aby wola testatora została w należyty sposób dopełniona. Jeżeli spadkodawca inaczej nie postanowił, wykonawca testamentu powinień zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy i polecenia a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i ustawą.

7

Otwarcie spadku

Spadek otwiera się z chwiląśmierci spadkodawcy.

8

Spadek

Ogól praw i obowiązków majątkowych zmarłego przechodzących z chwilą jego śmierci na określoną osobę lub określone osoby.

9

Kurator spadku

Osoba wyznaczona przez sąd do zarządzania majątkiem spadkowym do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę lub spadkobierców. Kurator spadku powinień starać się o wyjaśnienie, kto jest spadkobiercą i zawiadomić spadkobierców o otwarciu spadku.