W przypadku śmierci kogoś, kto nie pozostawił testamentu, mogą Państwo zostać zupełnie niespodziewanie powołani do nabycia udziału spadkowego. Firma Fraser & Fraser prowadzi sprawy spadkowe w celu wykazania Państwa prawa do nabycia udziału spadkowego oraz uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Spadkobiercy nie ponoszą żadnego ryzyka. Jawne informacje na temat naszej działalności i warunków naszej współpracy potwierdzają, że nie muszą się Państwo martwić o koszty postępowania spadkowego.

Badanie sprawy spadkowej polega na odszukaniu spadkobierców i wykazaniu ich prawa do spadku po zmarłym

Firma Fraser i Fraser podejmuje się prowadzenia najbardziej skomplikowanych i złożonych spraw gdy nie jest wiadomo kto ma prawo do nabycia udziału w spadku i czy taka osoba nadal żyje. Znaczna część naszych spraw ma wymiar międzynarodowy. W takich sprawach spadkodawca umiera w innym państwie niż to, w którym żyją jego spadkobiercy.  To co się dzieje z masą spadkową po śmierci spadkodawcy zależy od tego czy zmarły sporządził za życia testament czy też nie.

Gdy spadkodawca sporządził przed śmiercią testament

Jeżeli spadkodawca sporządził testament, w którym rozrządził swoim majątkiem na wypadek śmierci to sprawa jest klarowna. W Anglii, USA i Polsce testament najczęściej zawiera również imię wykonawcy, którego rolą jest dbanie o to, aby wola testatora została należycie wypełniona. Osoba, u której znajduje się testament ma obowiązek złożyć go w sądzie dla spraw spadkowych, gdy tylko dowie się o śmierci spadkodawcy. Niewykonanie tego obowiązku zagrożone jest nie tylko sankcją w postaci odpowiedzialności za powstałą szkodę, ale także grzywną. Sąd dokonuje otwarcia i ogłoszenia testamentu, kiedy ma dowód śmierci spadkodawcy.

Gdy spadkodawca nie sporządził przed śmiercią testamentu

Gdy spadkodawca nie sporządził żadnego testamentu to wówczas ma miejsce dziedziczenie ustawowe. Krąg spadkobierców ustawowych wyznaczany jest przez związki rodzinne, tzn. wynikające z więzów krwi. Określenie kręgu spadkobierców ustawowych, tzn. określenie, który stopień pokrewieństwa daje powołanie do spadku z ustawy jest dokonywane w sposób zróżnicowany i zależy od regulacji prawnych obowiązujących w miejscu śmierci spadkodawcy. Jedne systemy prawne przewidują szerszy, inne węższy krąg krewnych uprawnionych do dziedziczenia.

Utrudnienia wymagające rozpoczęcie poszukiwań spadkobierców

W obu powyższych formach dziedziczenia zaczyna pojawiać się problem, gdy nie wiadomo gdzie znajdują się spadkobiercy. Jest wiele przyczyn zaistnienia takiej sytuacji. Ludzie często nie utrzymują kontaktów z rodziną po tym jak się z nią pokłócą lub, gdy przykładowo zdecydują się na emigrację i rozpoczęcie “nowego życia”. Są też liczne inne powody, dla których rodziny przestają utrzymywać ze sobą kontakt. Wraz z upływem czasu oraz narodzinami kolejnych pokoleń, więzi te rozluźniają się jeszcze bardziej.

W przypadkach dziedziczenia ustawowego (gdy nie ma testamentu), często zdarza się, że spadkodawca był ostatnim przedstawicielem z danej gałęzi rodziny, a z kolei jego jedynymi żyjącymi spadkobiercami są bardzo dalecy krewni. Aby wykazać ich więź ze spadkodawcą należy zbudować drzewo genealogiczne sięgające wstecz kilkadziesiąt lat a czasem nawet całe wieki.

W takiej sytuacji Fraser & Fraser zaczyna swoją pracę. Prowadzimy poszukiwania osób, które są uprawnione do spadku. Jeżeli osoba jest wymieniona w testamencie, ale nieznane jest jej miejsce pobytu staramy się ustalić gdzie mieszka. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu ustalamy, kto jest najbliższym żyjącym spadkobiercą i gdzie mieszka. Następnie udowadniamy jego prawo do spadku według przepisów prawa spadkowego.

Oznacza to, że w tym samym czasie jesteśmy w stanie współpracować z różnymi uczestnikami postępowania spadkowego w tym: wykonawca testamentu, kuratorem spadku, wynajętym adwokatem, bankiem, firmami ubezpieczeniowymi, sądem spadku oraz samymi spadkobiercami.