Niniejsza strona internetowa i jej zawartość są chronione prawem autorskim Fraser & Fraser – © Fraser & Fraser 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jakakolwiek redystrybucja lub powielanie części lub całości treści w jakiejkolwiek formie jest zabronione z następującymi wyjątkami:

Nie możesz, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody, rozpowszechniać ani wykorzystywać komercyjnie zawartości strony internetowej. Nie możesz jej przesyłać ani przechowywać na żadnej innej stronie internetowej lub w innej formie elektronicznego systemu wyszukiwania.

 

Fraser i Fraser (F&F) poważnie podchodzi do bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, ponieważ dane tesą kluczowe dla działalności zajmującej się poszukiwaniem w sprawach spadkowych.

Ogólnie ryzyko dla ujawnienia prywatności jest niskie – ponieważ w podstawowej działalności badawczej wykorzystuje się głównie publicznie dostępne dane z rejestru lub informacje przekazane dobrowolnie przez beneficjentów i członków ich rodziny. Ponieważ firma działa na rynku od 1969 r., jej partnerzy są godni zaufania i są w pełni świadomi ciążących na nich obowiązkach w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych.

Od początku istnienia F&F poważnie podchodziła do kwestii ochrony danych, ale ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( RODO ) znacząco zmienia wymogi w zakresie zarządzania danymidlatego zaszła potrzeba zmiany działania tak aby było one w zgodziez obowiązującymi przepisami.

W przypadku swojej głównej działalności, F&F przetwarza dane osobowe w uzasadnionych interesach ( art. 6, lit. f ) celem powiązania spadkobierców z masami spadkowymi. Jest to działanie korzystne również dla adwokatów i zarządców mas spadkowych a beneficjentom umożliwiadochodzenie roszczeń.

Gdy beneficjent zgadza się na współpracę z F&F, jego dane są przetwarzane w celu wykonania umowy ( art. 6, lit. b ).

F&F po zidentyfikowaniu beneficjenta nie ujawnia jego danych kontaktowych adwokatowi lub zarządcy masy spadkowej bez wcześniejszego uzyskania upoważnienia ( art. 6, lit. a )

F&F nie przetwarza danych kategorii specjalnej (wrażliwych) w poszukiwaniach spadkowych i dlatego nie musi określać dodatkowych warunków przetwarzania zgodnie z art. 9.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Fraser and Fraser to międzynarodowa firma genealogiczno-spadkowa. Nasze zadanie jako osób prowadzących poszukiwania spadkowe polega na wyszukiwaniu osób, które są uprawnione do dziedziczenia części masy spadkowej . Jeśli osoby te są wymienione w testamencie, ale nie można ich znaleźć, pracujemy nad ustaleniem ich miejsca pobytu. Gdy spadkodawca zmarł bez pozostawienia testamentu, zagłębiamy się w jego rodzinną historię, aby odnaleźć najbliższych żyjących krewnych.

Przetwarzanie danych osobowych ma zasadnicze znaczenie dla naszej pracy . Robimy to, w prawnie uzasadnionym interesie i w celu realizacji celów wynikających z naszych umów z beneficjentami.

Fraser i Fraser jest zarejestrowana jako administrator danych osobowych w Biurze Komisarza ds. Informacji od 2002 r. (Numer referencyjny: Z6407527).

Posiadamy certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001: 2013 i jesteśmy regularnie kontrolowani w celu sprawdzenia zgodności naszego działania z wymogami prawnymi.

Działalność poszukiwawcza F&F opiera się na konkretnych danych pochodzących z kwestionariuszy wypełnionych przez potencjalnych beneficjentów lub krewnych (wypełnianych podczas bezpośrednich wywiadów, online lub ręcznie i zdalnie) oraz z publicznie dostępnych rejestrów i źródeł. Podczas gdy wykorzystywany jest szereg źródeł danych, badania skupiają się na dość wąskim zakresie – identyfikowaniu relacji rodzinnych i aktualnego miejsca pobytu beneficjentów. Z tego powodu istnieje niewielkie ryzyko wycieku danych osobowych lub przejęcia niepotrzebnych danych osobowych.

W celu przetworzenia Twojego wniosku / roszczenia, część danych osobowych może być przekazana firmom zewnętrznym *, które świadczą usługi podatkowe, rachunkowe, takie jak kontrola ryzyka kredytowego i sprawdzanie przystępności cenowej, zapobieganie oszustwom, praniu brudnych pieniędzy oraz weryfikację tożsamości.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W PRZYPADKU POTENCJALNYCH I FAKTYCZNYCH BENEFICJENTÓW I CZŁONKÓW RODZINY MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE:

Przetwarzamy te DaneOsobowe do realizacji naszej działalności spadkowo-genealogicznej w prawnie uzasadnionym interesie oraz w celu wspierania prawnego interesu potencjalnych beneficjentów. W przypadku zidentyfikowania beneficjentów przetwarzamy również dane w celu realizacji naszych umów z beneficjentami.

Dane pozyskujemy od osób fizycznych za pomocą kwestionariuszy, od firm prawniczych i różnych innych przedstawicieli firmy oraz z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry urodzin, małżeństw i związków partnerskich lub z rejestru wyborczego.

Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe w celu identyfikacji i komunikowania się z beneficjentami, przy zatrudnianiu firm prawniczych, wykonawców testamentu lub innych zaangażowanych w sprawę podmiotów.

Ponieważ badania genealogiczne mają wartość historyczną zarówno dla naszej firmy jak i beneficjentów, archiwizujemy dokumentację prowadzonych przez nas spraw (taką jak drzewa genealogiczne, kopie certyfikatów i stosownej korespondencji) jednak usuwamy z niej zbędne dokumenty.

F&F stosuje technikę minimalizacji DanychOsobowych – na przykład drzewa genealogiczne przekazywane beneficjentom są pozbawione danych kontaktowych, nazwisk żyjących dzieci spadkobierców i niedziedziczących małżonków.

TWOJE PRAWA DO DANYCH

W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw wynikających z RODO, zobacz https://ico.org.uk/for-the-public/

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Fraser i Fraser pod adresem info@fraserandfraser.co.uk lub 00442078321400.

Jeśli uważasz, że firma Fraser i Fraser nie przetwarza w należyty sposób twoichDanych Osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do ustawowego organu regulacyjnego – Biura Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office).

Możesz do nich zadzwonić pod numer 0044303 123 113

Lub możesz użyć ich formularza online do zgłaszania problemów: https://ico.org.uk/concerns/

Możesz też  skontaktować się pisemnie na adres:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

* linki do informacji o ochronie danych osobowych podmiotów zewnętrznych

TransUnion:  wykorzysta twoje dane osobowe, aby świadczyć usługi dla nas i innych klientów. Korzystamy z ich usług w celu śledzenia i dystrybucji nieodebranych funduszy / aktywów. Więcej informacji na temat TransUnion oraz sposobów, w jaki wykorzystuje i udostępnia dane osobowe, można znaleźć w informacji o polityce o Ochronie Danych Osobowychi na stronie www.transunion.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice .

Ekspert:  www.experian.co.uk/bdr-privacy-policy.pdf

Lexis Nexis:   zapewnia klientom biznesowym możliwość sprawdzenia tożsamości osób ubiegających się o produkty lub usługi lub otrzymujących je; pomaga im w przestrzeganiu przepisów, takich jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji lub inne wymogi prawne;  w zapobieganiu oszustwom i innym potencjalnym przestępstwom oraz w ich dochodzeniu, pomaga im w zarządzaniu  ich własnych rejestrów klientów i kont; i pomag im w śledzeniu osób w celach niezbędnych z prawnego punktu widzenia, takich jak windykacja, łączenie aktywów i obsługa procesów . https://risk.lexisnexis.co.uk/processing-notices/business-services3

Equifax: https://assets.equifax.com/assets/unitedkingdom/equifax_data_sharing_policy.pdf

GB Group Plc: https://www.gbgplc.com/privacy-policy/

FindMyPast: www.findmypast.co.uk/content/privacy-policy

Ancestry: www.ancestry.co.uk/cs/legal/privacystatement