1

Kto organizuje pogrzeb zmarłemu?

Jeżeli nie ma osoby, która mogłaby zająć sie formalnościami związanymi z pochówkiem zmarłego to sprawą tą zajmują się lokalne władze. Prywatna ceremonia może być zorganizowana pod warunkiem, że w skład spadku wchodzą wystarczające fundusze.

2

Co się dzieje z osobistymi przedmiotami zmarłego?

Najczęściej osobiste przedmioty zmarłego są sprzedawane. Pieniądze w ten sposób uzyskane wchodzą w skład masy spadkowej, która później jest dzielona między spadkobierców. W niektórych przypadkach beneficjenci mają możliwość wykupienia rzeczy osobistych spadkodawcy po cenie rynkowej lub też, jeżeli rzecz nie przedstawia żadnej wartości materialnej po prostu mogą ją sobie zachować. Jeżeli chcialbyś z takiej formy skorzystać, poinformuj nas o tym jak najszybciej, zanim jakiekolwiek rzeczy z majątku spadkodawcy zostaną sprzedane.

3

Kto jest uprawniony do spadku po osobie, która zmarła nie pozostawiwszy testamentu?

Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od tego, w którym kraju zmarł spadkodawca. To własnie regulacje prawne tego państwa decydują kto jest uprawniony do otrzymania udziału spadkowego. Każde państwo ma odrębne przepisy spadkowe, a w USA dodatkowe zróżnicowanie wynika z podziału na stany. Najlepszej odpowiedzi na to pytanie udzieli menedżer prowadzący daną sprawę.

4

Czy członkowie rodziny małzonka zmarłego są równiez uznawani za jego krewnych?

To są tzw. powinowaci. Tylko osoby połączone „więzami krwi” ze zmarłym uważane są za jego krewnych. W niektórych przypadkach, pewne Stany w USA pozwalają by część spadku wypłacić rodzinie wcześniej zmarłego małżonka.

5

Jak poszukujecie krewnych spadkodawcy?

Używamy różnych metod celem odnalezienia poszczególnych członków rodziny. Fraser & Fraser ma dostęp do mikrofilmów z danymi o urodzeniach, małżeństwach i zgonach ludzi. Ponadto posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę oraz korzystamy z wielu innych źródeł. Łączne doświadczenie naszych genealogów wynosi ponad 350 lat i to ono prowadzi nas w dobrym kierunku.

6

Wiem, że jestem uprawniony do spadku. Mam jednak kilku kuzynów, czy to oznacza, że będę musiał się z nimi podzielić spadkiem?

Jeżeli kuzyni są uprawnieni do spadku z tego samego tytułu co Ty (chodzi o pokrewieństwo w stosunku do zmarłego), to odpowiedź brzmi tak. Może się jednak okazać, że kuzyni są Twoimi krewnymi z części rodziny niespokrewnionej ze zmarłym. W takiej sytuacji nie byliby uprawnieni do spadku.

7

Co macie na myśli mówiac “o dwóch stronach rodziny”?

W sprawach, w których badania genealogiczne sięgają dziadków zmarłego, do gry zaczynają wchodzic dwie odrębne rodziny. Pierwsza to dziadkowie matki zmarłego oraz jej rodzeństwo, druga to dziadkowie ojca zmarłego i jego rodzeństwo.

8

Czy możecie mi podać imiona i adresy pozostałych członków mojej rodziny?

W Anglii, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z roku 1998, zabrania się firmom ujawniania czyichkolwiek danych osobowych. Fraser & Fraser bardzo przestrzega tych regulacji prawnych i jest zarejestrowany w Rejestrze Zbiorów Danych Osobowych. Natomiast, jeśli sobie tego życzysz, możemy przekazać Twoje dane osobowe pozostałym członkom rodziny.

9

Dlaczego dzieci jednego z moich krewnych są spadkobiercami a moje nie są?

Twoi bratankowie i siostrzenice mają prawo do części spadku, ponieważ są zstępnymi (dziećmi) spadkobiercy, który zmarł. Ponieważ ty wciąż żyjesz, twoje prawo do części spadku wyklucza tąką możliwosc w stosunku do Twoich dzieci. Jeżeli zmarłbys przed otwarciem spadku, Twój udział spadkowy należałby się Twoim dzieciom. Tak jest w przypadku Twoich bratanków i siostrzenic. W chwili, gdy już otrzymasz swój udział spadkowy, możesz wedle uznania zatrzymać go lub przekazać innym.

10

Czy od aktywów spadku naliczane są odsetki?

Tak, majątek ten zarabia na siebie i odsetki są doliczane do jego wartości. Wartość majątku jest oszacowana w chwili jego sprzedaży.

11

Nie jestem krewnym zmarłego, ale przez ostatnie lata przed jego śmiercią pomagałem mu robić zakupy, wykonywałem inne prace i ogólnie rzecz biorąc opiekowałem się nim. Czy w związku z tym moge teraz liczyć na zwrot pieniędzy?

Kurator spadku ma bardzo ograniczone mozliwości przekazania jakichkolwiek pieniędzy ze spadku na czyjąś rzecz. Z pewnością w wymienionej sytuacji wymagane byłoby dokumentowanie poniesionych wydatków w ramach udzielonej pomocy zmarłemu. Zazwyczaj wymagana jest również zgoda wszystkich beneficjentów.

12

Ktoś inny dotarł do mnie informując mnie, że mogę być uprawniony do spadku i zaproponował abym podpisał z nim/nią umowę. Czy to Wasza firma zatrudniła tę osobę?

Nie. Jest wiele firm, które zajmują się poszukiwaniem spadkobierców, dlatego może się zdarzyć, że skontaktuje się z Tobą więcej niż jedna firma. Wszyscy nasi pracownicy i agenci posiadają wizytówki i artykuły biurowe z logo (np. foldery, teczki). Wierzymy, że umiemy w jak najlepszy sposób reprezentować Twoje interesy, a to przekonanie wypływa z naszego doświadczenia i profesjonalizmu. Jesteśmy dumni z efektów naszej pracy a klienci, którzy zdecydowali się zaufać naszej pracy są zadowoleni z naszych usług. Nie polecamy podpisywania umów z innymi firmami aczkolwiek – wybór zależy oczywiście od Ciebie. Jeżeli już jakaś firma się z Tobą skontaktuje, proszę poinformuj nas o tym. Pozwoli to na przedyskutowanie ewentualnych różnic i pomoże Ci w podjęciu słusznej decyzji.

13

Czy zarządca masy spadkowej otrzymuje większe wynagrodzenie aniżeli mój udział?

Kwota, którą otrzymuje zarządca masy spadkowej jest regulowana prawem dotyczącym działu spadków. Nie otrzymuje on żadnej dodatkowej kwoty za pełnienie tej funkcji. Zarządca masy spadkowej może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych podczas prowadzenia administracji spadkowej.