1

Skifteretten

En spesialdomstol (eller en avdeling i en High Court) som vurderer saker vedrørende fordelingen av et dødsbo.

2

Bobestyrer

Person utnevnt av en Skifterett for å ta seg av fordelingen av boet til noen som har gått bort uten å etterlate seg et testament, eller med et testament som ikke utpeker noen til å ta seg av denne oppgaven.

3

Saksbehandlende advokat

Advokat som har blitt instruert av bobestyrer til å utrede dødsboet.

4

Boutredning

Arbeidet med å ta seg av et dødsbos formue, gjeld og skatt, samt å fordele balansen til de begunstigede.

5

Dødsbo

Alt den avdøde eide, og all gjeld og skatt avdøde skyldte til andre.

6

Utestamentert

Når en person dør uten å etterlate seg et gyldig testamente.

7

Nærmeste pårørende

De nærmeste slektningene, definert i loven, til en avdød person.

8

Skifteattest

Skifteattest eller Skiftebevilgning.

9

Arveetterforskere

Profesjonelle etterforskere som jobber fulltid med å sette sammen omfattende familietrær, finne forbindelser mellom personer som ikke har noe åpenbart eller tydelig forhold. Dette gjør at vi kan finne arvinger til en arv som ellers ville gått til staten.

10

Slektsforhold

Her er en oversikt over noen av de begrepene som brukes for å beskrive familieforhold.

11

Søskenbarn

Kanskje det slektsforholdet utenfor kjernefamilien som er enklest å forstå. Søskenbarn har de samme besteforeldrene, så dine søskenbarn er barna til dine onkler og tanter.

12

Tremenninger

Tremenninger har de same oldeforeldrene, men ikke de samme besteforeldrene.

13

Firmenninger

Som forventet har firmenninger de samme tippoldeforeldrene.

14

Hva er slektsforskning?

Slektsforskning er familiehistorie. Den enkleste måten å presentere slik informasjon på er i familietrær. Slektsforskning brukes for å vise forskjellige familieforhold, og i vårt tilfelle, til å bevise våre klienters arverett etter en avdød person.

15

Slektsforskningshistorie

Siden andre verdenskrig har slektsforskning blitt en stadig mer populær hobby. I dag har mange familier skissert opp familietrær over sine nærmeste forfedre. Forskjellen mellom en hobbyslektsforsker og en profesjonell er at profesjonelle slektsforskere også må overholde en rekke lover og krav – og er forpliktet til å ikke utelate noe. Profesjonelle slektsforskere har også tilgang til arkiver som ikke er tilgjengelige for offentligheten.

16

Testamente

Et dokument som beskriver hva du vil skal skje med din formue når du dør. Et testamente bør også utnevne en testamentsfullbyrder (se nedenfor).

17

Testamentsfullbyrder

Person utpekt i et testamente til å ta seg av formuen (eiendommer, penger, eiendeler etc) til den avdøde. Testamentsfullbyrderen må samle og forvalte eiendommen, betale gjeld og skatter, og så fordele det som gjenstår i henhold til det testamentet sier. Testamentsfullbyrderen må også ta seg av eventuelle høringer i Skifteretten (med hjelp av en advokat, om nødvendig), og ta seg av daglige oppgaver, så som å avslutte leieavtaler og kredittkort, og gi beskjed om dødsfallet til personer og organisasjoner.