Velg Erfaring

Virksomheten drives nå av tredje generasjon av familien, og hver av direktørene har over 30 års erfaring fra feltet og sitter inne med uvurderlig kunnskap. Suksessen vår gjenspeiles i våre lave og gunstige forsikringspremier ved skadeerstatning for manglende arvinger, sammenlignet med små og mindre etablerte virksomheter. Vår erfaring sikrer at vi tilbyr et fullstendig spekter av tjenester, fra administrasjon av eiendommen til støtteadvokater gjennom hele prosessen, uansett hvor komplisert den måtte være. Enten det handler om saker som tas opp i det britiske Overhuset eller å gi ekspertråd, har Fraser og Fraser erfaringen som kreves.

Velg Anerkjennelse

Fraser og Fraser har håndtert utestamenterte eiendommer i en eller annen form siden 1923, og er en av verdens mest respekterte virksomheter for testamentstadfesting. Virksomheten har stabiliteten til å tåle alle slags markedsforhold. Vi drar fordel av innovasjon og fleksibilitet for å sikre at vi ligger i forkant med tanke på teknologiske fremskritt. Derved sikrer vi hurtig og nøyaktig gjennomføring av alle elementer av undersøkelsene.

Velg Ansvar

I partnerskapet vårt er hver partner personlig ansvarlig for virksomhetens handlinger. Følgelig tar virksomheten ansvar for å forfølge hvert krav fra begynnelsen til endelig distribusjon, og om nødvendig bidrar hver partner med sitt spesifikke ekspertisefelt for å oppnå et tilfredsstillende resultat i hvert tilfelle. Vi er den eneste virksomheten for testamentstadfesting i Storbritannia som både har en advokat og en sertifisert landmåler internt. Dette sikrer at administrasjonen av en eiendom vil gjennomføres raskt, effektivt og til full markedsverdi, når aktuelt.

Velg Kvalitet

Fraser og Fraser revideres uavhengig to ganger i året for å sikre samsvar med internasjonale standarder for kvalitetsstyring, og har fått tildelt sertifiseringen ISO 9001. Vi er et av bare to genealogivirksomheter i Storbritannia som vurderes av eksterne kontrollører i henhold til denne standarden, og autorisasjonen garanterer at det høyeste nivået av profesjonalitet gjennomsyrer alle nivåer av Fraser og Frasers forsknings- og administrasjonsprosesser – som påvist av den offisielle “Crown and Tick”-logoen til UKAS (UK Accreditation Service).

Velg Sikkerhet

Fraser og Fraser håndterer sensitivt og konfidensielt materiale på daglig basis, og er igjen et av bare to virksomheter som har valgt å bli overvåket uavhengig i henhold til de internasjonale ISO 27001-standardene for informasjonssikkerhet. Klientene kan dermed føle seg trygge på at opplysningene deres oppbevares i et kontrollert og sikkert miljø.

Velg Kunnskap

Vi har flere medlemmer av AGRA (Association of Genealogists and Researchers in Archives) enn alle andre virksomheter for testamentstadfesting i Storbritannia, og har i tillegg medlemmer av STEP (Society for Trusts and Estate Practitioners), APG (Association of Professional Genealogists) og Law Societys avdeling for testamentstadfesting. Fraser og Frasers tjenester oppdateres ut fra alle utviklinger innen feltet for testamentstadfesting, som umiddelbart innlemmes i arbeidspraksisene våre.

Velg Visshet

Fremfor alt finnes det ingen skjulte avgifter eller ekstra kostnader – når Fraser og Fraser-forskerne begynner å arbeide med saken din, vil vi søke etter alle arvingene til en eiendom og levere enn fullstendig rapport til den ansvarlige advokaten (som i nesten alle tilfeller vil tilbys uten kostnader). Du kan føle deg trygg på at du vil behandles med respekt og forstyrres minst mulig. Arven din vil distribueres til maksimal verdi og så effektivt som mulig – og du vil få erfare at det ikke finnes andre selskaper på markedet som kan tilby deg denne kombinasjonen.

Velg Beliggenhet

Fraser og Fraser befinner seg i Hatton Garden sentralt i London, og ligger ideelt til med tanke på nærhet til arkiveringsetaten Public Record Offices, domstoler og de viktigste transportforbindelsene. Slik sikres enkel tilgang til ressursene vi trenger for å arbeide raskt og effektivt. Arvinger og potensielle begunstigede personer kan avtale et besøk på kontoret vårt og møte både saksbehandlere og partnere for få skussmålene våre bekreftet, om de skulle ønske det.

Velg dem du Kjenner til

Fraser og Fraser har vært med i flere fjernsynsprogrammer og har blitt intervjuet i nasjonale og lokale aviser, og er anerkjent som en ekspertvirksomhet både av offentligheten, media og advokater.