1

Hva skjer med begravelsen?

Dersom ingen tar på seg å arrangere begravelsen blir den tatt hånd om av lokale myndigheter. En privat seremoni kan arrangeres dersom det er nok midler i dødsboet.

2

Hva skjer med avdødes eiendeler?

I de fleste tilfeller blir avdødes eiendeler likvidert for at man skal få en rettferdig og lovlig fordeling av dødsboet. I noen tilfeller vil det være mulig for deg og andre begunstigede å kjøpe spesielle gjenstander, så som smykker, til markedsverdi. Dersom gjenstanden ikke har noen verdi, kan det være at du kan få den. Dersom du ønsker deg noe fra avdødes bo er det best å informere oss om dette så snart som mulig, før noen av gjenstandene blir solgt.

3

Hvem har rett til dødsboet til en person som har gått bort uten å etterlate seg et testamente?

Lovene som regulerer manglende testamente i det landet hvor avdøde oppholdt seg avgjør hvem som har rett til dødsboet. Siden dette varierer fra land til land – og fra stat til stat i USA – er det best å snakke med saksbehandleren for å få et endelig svar.

4

Blir inngiftede slektninger sett på som pårørende?

Med noen få unntak, blir kun kjødelige slektninger ansett som pårørende. Unntakene er avdødes ektemake, adopterte barn, og det kan også omfatte barn som er født utenfor ekteskap.

5

Hvordan leter dere etter pårørende?

Vi bruker flere forskjellige metoder for å spore opp personer. Fraser & Fraser har tilgang til manntallslister, fødsels-, ekteskaps- og dødsattester, vår egne store database, interne historiebøker, og en mengde andre kilder. De ansatte har til sammen 350 års erfaring, og dette leder oss på rett vei.

6

Jeg har mange søskenbarn og jeg tror jeg har arverett i dødsboen. Må jeg dele det med dem?

Dersom søskenbarna dine har en rett på samme måte som du, er svaret ja. Det kan være at søskenbarna dine er fra en annen del av familien, og at de ikke er i slekt med avdøde, og i så tilfelle har de ikke arverett i dødsboet.

7

Hva mener dere med "to sider av familien"?

I tilfeller hvor etterforskningen må gå helt tilbake til avdødes besteforeldre, er det to familier involvert: for det første besteforeldrene til avdødes mor og hennes søsken; og for det andre besteforeldrene til avdødes far og hans søsken. Hver onkel og tante har rett til en del av dødsboet.

8

Kan du gi meg navn og adresse til andre i min familie?

I Storbritannia er det forbudt for personer og selskaper å røpe personlig informasjon i henhold til Data Protection Act 1998. Fraser & Fraser tar dette svært alvorlig, og vi er derfor registrert hos det britiske datatilsynet. Vi kan imidlertid videreformidle ditt navn og din adresse til de andre familiemedlemmene dersom du skulle ønske det.

9

Hvorfor er barna til slektningen min arvinger, men ikke mine barn?

Dine nieser og nevøer vil motta en del av arven fordi de er etterkommere (barn) av en arving som har gått bort. Du er fremdeles i live, så ditt krav går foran dine barns krav. Du mottar altså den andelen som ville gått til barna dine dersom du allerede hadde gått bort. Straks du har mottatt din andel, kan du beholde pengene eller gi dem bort, ettersom det passer deg.

10

Opptjener dødsboet renter?

Pengene i dødsboet tjener opp rente og fortsetter å tilhøre dødsboet. Eiendom og gjenstander i boet evalueres når de likvideres (selges)

11

Jeg er ikke i slekt med avdøde, men hjalp ham/henne de siste årene med innkjøp, ærender og generell omsorg. Kan jeg få godtgjørelse for dette?

Bobestyreren har en svært liten myndighet til å betale personer etter skjønn, men vil trenge bevis for kostnadene i forhold til den hjelp avdøde mottok. Han vil vanligvis trenge samtykke fra alle de begunstigede.

12

Noen har tatt kontakt med meg og sagt at jeg kan ha rett til et dødsbo og de har foreslått at jeg skal skrive under en kontrakt med dem. Har dere eller noen andre ansatt dem?

Nei. Mange firmaer arbeider på en spekulativ måte, og du kan ha blitt kontaktet av mer enn et firma. Alle våre ansatte har Fraser & Frasers visittkort og brevpapir. Vi mener vi er best kvalifisert til å representere dine interesser, på grunn av vår profesjonalisme og erfaring. Vi er stolte av vårt arbeid og våre klienter er fornøyde med de tjenestene vi tilbyr. Vi vil ikke anbefale at du skriver under på en kontrakt med et annet firma – selv om du selvfølgelig kan gjøre det hvis du vil. Dersom du blir kontaktet av andre, kontakt oss så kan vi diskutere eventuelle forskjeller med deg, slik at du kan ta en informert avgjørelse.

13

Mottar bobestyreren mer penger enn meg?

Bobestyreren mottar kun de pengene de har rett til i henhold til fordelingsreglene som styres av lovene som regulerer tilfeller hvor det mangler testament, og mottar ikke mer penger for å være bobestyrer. Bobestyreren kan kreve tilbake de utgifter han med rimelighet har pådratt seg ved å være bobestyrer for dødsboet.

14

Hvor lang tid vil prosessen ta?

Det er vanskelig å si noe bestemt om hvor lang tid det vil ta før denne prosessen er avsluttet. Generelt sett vil det ta minst 18 måneder fra vi starter vår etterforskning.

15

Hva er en ansvarsforsikring for det tilfellet at ukjente arvinger i ettertid skulle gjøre krav på sin del av arven, og hva koster det?

En ansvarsforsikring for det tilfellet at ukjente arvinger i ettertid skulle gjøre krav på sin del av arven er en spesialisert forsikringspolise som tas ut for å dekke muligheten for at arvinger eller personer med en større rett til dødsboet skulle dukke opp senere. Polisen beskytter bobestyreren og arvingene mot de økonomiske tap som kan oppstå i slike situasjoner. Siden kvaliteten på vårt etterforskningsarbeid er velkjent, kan vi tilby denne forsikringen til en lav kostnad for hver sak. Du vil bli beroliget av å høre at vi aldri har måttet gjøre bruk av denne forsikringen.

16

Kan jeg få et familietre når dere har avsluttet arbeidet deres?

Hvis vi blir spurt om det, oversender vi et familietre til arvingene, og påfølgende familietrær kan fåes når arbeidet er avsluttet. Vi gjør oppmerksom på at de familetrærne vi sender ut er oversiktskopier av de vi brukte for å spore opp arvingene i saken din. De var kun ment for forskning, de er ikke spesielt dekorative, og de er for store til at det er verdt å ta seg bryet med å ramme dem inn – og de er utarbeidet på engelsk. For å overholde personopplysningslover må vi fjerne noe av informasjonen fra familietrærne før vi kan sende dem ut. Noen arvinger synes likevel de er interessante, og vi sender deg gjerne en kopi – i det fleste tilfeller vil dette være gratis.

17

Kan jeg besøke dere for å diskutere tilbudet?

Fraser og Fraser ønsker alle med avtale velkommen til vårt Londonkontor for å komme og diskutere saken deres. Ring din saksbehandler for å gjøre en avtale. For klienter utenfor Storbritannia, kan vi noen ganger ordne det slik at din saksbehandler kan besøke deg, vennligst spør han/henne om dette.