GODT BEGYNT ER HALVT FULLENDT


Kontakt FRASER og FRASER og la oss få gjøre etterforskningen for deg. 

Vi tilbyr en rekke forskjellige tjenester for jurister, bobestyrere og testamentsfullbyrdere. Vi er alltid glad for å hjelpe deg i tilfeller hvor det mangler testamente og med andre problemer som har med skifteloven og arveloven å gjøre. Ved å ansette profesjonelle slektsforskere frigir du deg selv fra tidkrevende og kompliserte oppgaver samtidig som du kan være trygg på at du har ansatt et firma som er forpliktet til å levere etterforskning av høyeste kvalitet, og som er forberedt på å stille som ekspertvitne ved enhver formell høring We specialise in finding missing heirsom arverett.


Kostnader

Hos Fraser og Fraser arbeider vi raskt og effektivt på vegne av våre profesjonelle partnere i samsvar med de betingelsene som er blitt avtalt. Vi arbeider etter tidskostnader, eller på grunnlag av en honoraravtale (provisjon).