1

Beherend advocaten

Dit is het advocatenbureau dat door de beheerder is aangewezen voor het beheer van de nalatenschap.

2

Beheer van de nalatenschap

De afwikkeling van de nalatenschap, d.w.z. het verzamelen van het geld, de verkoop van de goederen, het betalen van verplichtingen en het verdelen van de overgebleven som onder de erfgenamen.

3

Beheerder

Wordt door een gerechtshof aangewezen voor het afhandelen van de nalatenschap van iemand die zonder testament is overleden, of met een testament waarin niemand specifiek wordt vermeld voor die taak.

4

Nalatenschap

Alle bezittingen van de overledene en alle schulden en belastingen die de overledene aan derden verschuldigd was.

5

Executeur

De persoon die in een testament wordt benoemd om de nalatenschap af te handelen (onroerend goed, geld, bezittingen). De executeur moet de eigendommen verzamelen en beheren, schulden en belastingen afbetalen en de resterende som en eigendommen verdelen volgens de bepalingen in het testament. De executeur handelt ook eventuele processen in het hof voor erfrecht af (eventueel met steun van een advocaat), en voert het dagelijks beheer uit zoals het beëindigen van huurcontracten en credit cards en het inlichten van personen en organisaties.

6

Genealogie

Genealogie is de studie van familiegeschiedenis. De makkelijkste manier om deze informatie weer te geven is in de vorm van een stamboom. Genealogie wordt toegepast om de verschillende vormen van verwantschap binnen een familie aan te geven, en wordt door ons gebruikt om aan te tonen dat onze klanten recht hebben op (een aandeel in) de erfenis van een overledene.

7

De geschiedenis van de genealogie

Sinds de Tweede Wereldoorlog is genealogie een steeds populairdere hobby geworden. Veel liefhebbers stellen de stamboom van hun eigen familie samen. Het verschil tussen een liefhebber en een professionele genealoog is dat professionele genealogen zich aan allerlei wetten en vereisten moeten houden, en bovendien verplicht zijn om geen hiaten te hebben. Professionele genealogen hebben bovendien toegang tot archieven die gesloten zijn voor het publiek.

8

Goedkeuring/Volmacht

Verlenen van goedkeuring van het testament of een volmacht tot het beheer van een nalatenschap.

9

Intestaat

Wanneer een persoon overlijdt zonder een geldig testament na te laten.

10

Naaste verwanten

De naaste verwanten van de overledene volgens de wet.

11

Hof voor erfrecht

Een gespecialiseerd hof (of afdeling van een hoger gerechtshof) dat zich bezighoudt met zaken aangaande de verdeling van nalatenschappen.

12

Erfrechtelijke onderzoekers

Fulltime professionele onderzoekers die uitgebreide stambomen opstellen en verband leggen tussen mensen die niet op een voor de hand liggende manier aan elk verwant zijn. Hierdoor kunnen erfgenamen worden opgespoord voor erfenissen die anders naar de staat zouden gaan.

13

Verwantschap

Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van een aantal termen die we gebruiken om verwantschap aan te duiden onder de Britse wet.

14

Volle neef/nicht

Naast het gezin zijn dit de makkelijkst te begrijpen verwantschappen. Neven en nichten hebben dezelfde grootouders. Uw neven en nichten zijn de zonen en dochters van uw ooms en tantes. Dit zijn volle neven en nichten.

15

Achterneef/nicht

Zoals u al zult verwachten hebben deze dezelfde overovergrootouders.

16

In de tweede of derde graad

Een neef/nicht in de tweede of derde graad is een neef/nicht in een andere generatie. Een volle neef/nicht van uw vader is dus ook uw volle neef/nicht, maar dan in de tweede graad, omdat hij/zij van een andere generatie is.

17

Testament

Een document waarin u aangeeft wat er na uw overlijden met uw bezittingen moet gebeuren. In een testament moet ook een ‘executeur’ aangewezen worden.