1

Hoe werd de begrafenis geregeld?

Als er niemand bereid is om een begrafenis te verzorgen, wordt dit door de gemeente gedaan. Er kan een particuliere ceremonie worden geregeld als er voldoende fondsen zijn in de nalatenschap.

2

Wat gebeurt er met de persoonlijke bezittingen van de overledene?

Meestal worden de persoonlijke bezittingen van de overledene verkocht om tot een evenredige en wettelijke verdeling van de erfenis te komen. Soms bestaat de mogelijkheid voor uzelf en andere erfgenamen om specifieke voorwerpen te kopen tegen hun marktwaarde, bijvoorbeeld juwelen. Als het voorwerp geen marktwaarde heeft, kunt u het soms zo krijgen. Als u graag een bepaald voorwerp zou willen hebben uit de nalatenschap van de overledene, kunt u ons het beste zo snel mogelijk inlichten, voordat de goederen worden verkocht.

3

Wie heeft recht op de nalatenschap van iemand die intestaat (d.w.z. zonder testament) is overleden?

Het erfrecht in het land waar de erflater woonachtig was bepaalt wie er recht heeft op (een gedeelte van) de nalatenschap. Dit wisselt per land, en in Amerika zelfs per staat. U kunt het beste contact opnemen met de dossiermanager van de desbetreffende zaak voor een definitief antwoord.

4

Worden aangetrouwde familieleden als verwant beschouwd?

Op enkele uitzonderingen na worden alleen bloedverwanten als verwant beschouwd. De uitzonderingen zijn: de man of vrouw van de erflater, geadopteerde kinderen, soms ook illegitieme (buitenechtelijke) kinderen.

5

Hoe vindt u nabestaanden en verwanten?

We gebruiken allerlei manieren om mensen op te sporen. Fraser & Fraser heeft toegang tot verkiezingsregisters, geboorte-, huwelijks- en overlijdenscertificaten, onze eigen gigantische database, onze eigen historische boeken en vele andere bronnen. Ons personeel heeft alles bij elkaar opgeteld 350 jaar ervaring, en daar vertrouwen wij op om ons in de juiste richting te sturen.

6

Ik heb een aantal neven/nichten en denk dat ik recht heb op de nalatenschap. Moet ik de erfenis met hen delen?

Als de neven/nichten net zoveel recht hebben op de erfenis als uzelf, dan is het antwoord op deze vraag: ja. Het kan zijn dat het neven/nichten van een andere tak van de familie zijn, en niet verwant aan de erflater. In dat geval hebben zij geen recht op een aandeel.

7

Wat bedoelt u met ‘twee kanten van de familie’?

In gevallen waarbij het onderzoek ons terugvoert tot de grootouders van de overledene, krijgen we met twee verschillende families te maken. Als eerste de ouders van de moeder van de overledene en haar broers en zussen, als tweede de ouders van de vader van de overledene en zijn broers en zussen. Alle ooms en tantes hebben recht op een deel in de erfenis.

8

Kunt u mij namen en adressen geven van familieleden?

Volgens de Britse Wet Gegevensbescherming 1998 mogen personen en bedrijven geen persoonsgegevens verstrekken. Fraser & Fraser nemen dit heel serieus en zijn ingeschreven in het Britse Register Gegevensbescherming. Wat wij wel kunnen doen is uw gegevens op uw persoonlijke verzoek doorgeven aan andere familieleden.

9

Waarom zijn de kinderen van een familielid van mij erfgenaam, maar mijn kinderen niet?

Uw neven en nichten ontvangen een aandeel in de erfenis omdat zij afstammelingen (kinderen) zijn van een erfgenaam die zelf is overleden. U leeft nog, dus uw vordering heeft voorrang op die van uw kinderen. Als u zelf overleden zou zijn, zou dat aandeel naar uw kinderen gaan. Als u uw aandeel heeft ontvangen, kunt u ermee doen wat u wilt, zelf houden of doorgeven aan anderen.

10

Is de nalatenschap rentedragend?

Het geld in de nalatenschap wordt op een rentedragende rekening gezet en blijft van de nalatenschap. (Onroerende) goederen en kunstvoorwerpen worden getaxeerd op het moment dat zij worden verkocht.

11

Ik ben niet verwant aan de overledene maar heb hem/haar de laatste jaren geholpen met boodschappen doen, klusjes en verzorging. Is hiervoor vergoeding beschikbaar?

De beheerder heeft een beperkte bevoegdheid om u hiervoor naar goeddunken te vergoeden, maar heeft bewijsmateriaal nodig van de kosten die met uw werkzaamheden gemoeid waren. Hij of zij heeft meestal toestemming nodig van alle erfgenamen.

12

Iemand anders heeft mij benaderd met de mededeling dat ik misschien recht heb op een aandeel in een erfenis, en heeft mij gevraagd een contract te ondertekenen. Is deze persoon bij u of iemand anders in dienst?

Nee. Veel firma’s werken speculatief, en het kan zijn dat u door meer dan een firma bent benaderd. Alle werknemers van Fraser & Fraser hebben adreskaartjes en Fraser & Fraser papier. Wij vinden dat we ons in de beste positie bevinden om uw belangen te behartigen vanwege ons hoge niveau van vakkundigheid en ervaring. Wij zijn trots op onze vakkundigheid en onze klanten zijn tevreden over de service die wij bieden. Wij zouden het niet aanraden om een contract te onderteken met andere firma’s, hoewel u natuurlijk vrij bent om dit naar wens te doen. Als u door een andere firma wordt benaderd, laat ons dit dan weten zodat we eventuele verschillen in aanpak kunnen bespreken en u kunnen helpen een beslissing te nemen op basis van heldere informatie.

13

Ontvangt de beheerder meer geld dan ik?

De beheerder ontvangt alleen het geld waarop hij/zij recht heeft volgens de verdelingsregels van het erfrecht zonder testament. Hij of zij ontvangt geen extra geld voor het uitvoeren van het beheer. De beheerder kan wel redelijke kosten terugvorderen die daadwerkelijk zijn gemaakt tijdens het afhandelen van de nalatenschap.

14

Hoe lang duurt het hele proces?

Het is heel erg moeilijk om te zeggen hoe lang het zal duren voor het hele proces is voltooid. Over het algemeen duurt het op zijn minst 36 maanden vanaf het moment dat we ons onderzoek starten.

15

Hoe lang duurt het hele proces?

Het is heel erg moeilijk om te zeggen hoe lang het zal duren voor het hele proces is voltooid. Over het algemeen duurt het op zijn minst 36 maanden vanaf het moment dat we ons onderzoek starten.

16

Wat is aansprakelijkheidsverzekering voor afwezige erfgenamen, en wat kost het?

Dit is een gespecialiseerde verzekering die kan worden afgesloten voor het geval er zich op een later tijdstip een of meer erfgenamen of personen met een hoger geplaatste vordering op de nalatenschap melden. De verzekering dekt de beheerder en de erfgenamen tegen het financiële nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit deze situatie. Omdat de kwaliteit van ons werk goed bekend staat, kunnen wij dit soort verzekering per zaak afsluiten tegen een lage premie. U zult blij zijn om te horen dat we nog nooit een claim hebben hoeven indienen bij deze verzekering.

17

Kan ik na afloop een stamboom krijgen van mijn familie?

We geven de erfgenamen op verzoek een schetsmatige stamboom. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar na voltooiing van de werkzaamheden. Wij willen u er graag op attent maken dat de stambomen die wij verzenden slechts schetsen zijn van de structuren die wij hebben gebruikt om de erfgenamen, in dit geval uzelf, op te sporen. Zij zijn bedoeld voor onderzoeksdoeleinden, zien er niet bijzonder aantrekkelijk uit en zijn te groot om in te lijsten. Om te voldoen aan gegevensbeschermingswetten zijn wij soms verplicht bepaalde informatie te verwijderen voor we ze versturen. Toch vinden sommige erfgenamen een stamboom fascinerend en we sturen u gaarne een exemplaar op. In de meeste gevallen kan dat gratis.

18

Kan ik bij u langskomen om uw voorstel te bespreken?

Fraser en Fraser heet iedereen welkom die op afspraak langs wil komen in ons Londens kantoor om zijn of haar zaak te bespreken. Neem contact op met uw dossiermanager om een afspraak te maken. Voor klanten buiten GB kunnen wij soms een bezoek door de dossiermanager regelen. Bespreek dit a.u.b. met uw dossiermanager.