1

Bobehandlende advokater

Det er de advokater, der engageres af bobestyreren til at behandle boet.

2

Bobehandling

Arbejdet med at behandle boets aktiver, passiver, skatter og afgifter og derefter fordele overskuddet til arvingerne

3

Bobestyrer

En person, der udpeges af en skifteret til at forestå skiftet af boet efter en person, som er død uden at efterlade sig et gyldigt testamente, eller som har efterladt sig et gyldigt testamente men ikke heri har udpeget nogen til at udføre dette hverv.

4

Dødsbo

Alt, hvad den afdøde ejede, samt al gæld, skatter og afgifter, som afdøde skyldte til andre.

5

Eksekutor

Den person, der er udpeget i et testamente til at tage sig af de aktiver (ejendom, formue, ejendele etc.), der har tilhørt en person, som er død. Eksekutor skal indsamle og administrere ejendommen, betale gæld, skatter og afgifter, og derefter udlodde overskuddet som anført i testamentet. Eksekutor tager sig også af eventuelle retsforhandlinger i skifteretten (eventuelt med hjælp fra en advokat) og varetager de daglige opgaver som f.eks. opsigelse af lejemål og kreditkort, anmeldelse af dødsfaldet over for personer og organisationer.

6

Hvad er genealogi?

Genealogi, eller slægtsforskning, er familiehistorie. Sådanne oplysninger præsenteres lettest på stamtræer. Genealogien anvendes til at vise forskellige familieforhold og i vores tilfælde til at bevise vores klienters ret til at arve en afdød person.

7

Genealogiens historie

Siden anden verdenskrig er slægtsforskning blevet en mere og mere populær hobby. I dag har mange mennesker optegnet et stamtræ over deres direkte forfædre. Forskellen mellem en, der driver slægtsforskning som hobby og en professionel slægtsforsker, er, at den professionelle også skal overholde mange forskellige love og krav – og har en forpligtelse til ikke at udelade noget. De professionelle har også adgang til arkiver, som ikke er offentligt tilgængelige.

8

Bevilling

Eksekutorbevilling eller skiftebevilling

9

Intestatarv

Når en person dør uden at efterlade sig et gyldigt testamente.

10

Nære slægtninge

De nærmeste slægtninge, som defineret ved lov, til en afdød person.

11

Skifteret

En speciel retsinstans (eller afdeling af en domstol), der afgør sager vedrørende fordelingen af afdøde menneskers boer.

12

Arveforskning

Se venligst siden Død uden testamente.

13

Arveforskere

Fuldtids professionelle forskere, der arbejder på at optegne vidtfavnende stamtræer og fastslå forbindelser mellem mennesker, som ikke er forbundne gennem et umiddelbart eller ligefremt familieforhold i lige linje. Dette arbejde gør det muligt at finde arvinger til arvemasser, der ellers ville tilfalde staten.

14

Familieforhold

Her er en hurtig vejledning, der beskriver nogle af de betegnelser, som anvendes til at beskrive familieforhold.

15

Fætre og kusiner

Nok det familieforhold, der er lettest at forstå uden for kernefamilien. Fætre og kusiner har samme bedsteforældre, så ens fætre og kusiner er sønner og døtre af ens onkler og tanter. Disse er ens fætre og kusiner.

16

Grandfætre og -kusiner

Grandfætre og –kusiner har samme oldeforældre men ikke samme bedsteforældre.

17

Grandgrandfætre og -kusiner

Som man måske ville forvente, har grandgrandfætre og –kusiner samme tipoldeforældre.

18

Grand

Betegner, at familiemedlemmet er af en anden generation. Så din fars fætter/kusine er også din fætter/kusine, blot med grand foran, fordi vedkommende er fra en generation, som er ældre end din.

19

Testamente

Et dokument, hvori man angiver, hvad der skal ske med ens aktiver, når man dør. Et testamente bør også udpege “eksekutor” (se ovenfor).